Rosé Buskermolen

Rosé Buskermolen werkt vooral met bijzondere doelgroepen t.w.: Senioren, mensen met en chronische aandoening of lichamelijke beperking, gehandicapten, nieuwkomers en 0 tot 4 jarigen. Zij doet verenigingsondersteuning. Zij werkt 34 uur per week

mob: 06 1292 0184

rose@sportfryslan.nl