Activiteiten voor Senioren

Voor bewoners van Weststellingwerf die een bepaalde leeftijd bereikt hebben is er erg veel te doen.

Eenvoudige, vrijblijvende en gratis activiteiten, maar ook bij verenigingen en commerciële aanbieders is genoeg te doen. Daarbij mogen we de activiteiten van de Ouderen vereniging OSW niet vergeten. Zie button hiernaast aan de rechter zijde: Sportaanbod Senioren Wolvega e.o.

Mocht u vragen hebben of voor u speciaal een advies willen neem dan contact op met het Buurtsportwerk: buurtsport@sportfryslan.nl  of 06 1292 0184.