Onderwijs

Logo_bsw_150x150Bewegen is belangrijk. Het is gezond, het geeft zelfvertrouwen, het leert spelregels, het leert rekening houden en samenwerken met anderen en is het leuk.

We werken aan ondersteuning van basisscholen bij een breed aanbod van sport en bewegen op scholen en aandacht voor de motorische ontwikkeling van leerlingen. Dat doen we met coaching en advies van de groepsleerkrachten, door te helpen met de jaarplanning en individuele aandacht voor de leerlingen. Met sportdagen, schoolpleinactiviteiten en schooltoernooien maken we extra en uitdagende beweegmomenten.

Voor kennismaking met nieuwe sporten werken we graag samen met lokale sportverenigingen. In de les, na schooltijd en met proeftrainingen bij de sportvereniging. Bij alles wat we doen is er aandacht voor een gezonde leefstijl met sport, bewegen en gezond eten en drinken.

  • Advisering over toestellen, materialen en schoolpleininrichting
  • Motorische remedial teaching (MRT)
  • Sport- en beweegactiviteiten op de scholen in de les of na schooltijd
  • Sportkennismaking in samenwerking met sportaanbieders
  • Ondersteuning in organisatie sportdagen, koningsspelen, evenementen

Contactpersonen

  • Karen Douwstra, 06 1288 0829, karen@sportfryslan.nl
  • Frits Schnoor, 06 2233 0635, frits.schnoor@comprix.nl
  • Timo Huisman, timo@sportfryslan.nl