Overige Partners

Naast de 4 vaste buurtsportcoaches bestaat de werkgroep Buursportwerk Weststellingwerf uit verschillende partijen, die samen sterk staan bij het in beweging zetten van hun doelgroepen.

Die partijen zijn: Het Lindecollege, het Terra College, Zwembad de Steense, gebiedsteam van de gemeente. Deze groep komt elke 2 maanden bijeen om projecten uit te zetten en voortgang te bespreken