Prokkelen met Darts’88

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder.

Dinsdagavond 19 juni werd er in Pub ’84 wat af geprokkeld. Leden van de dartvereniging Darts’88 leerden mensen met een licht verstandelijke beperking darten. Voor deze avond was het initiatief genomen door de LFB en in samenwerking met het buurtsportwerk, dartsvereniging Darts ’88 en Pub’84 uitgevoerd.

In vele zorginstellingen wordt regelmatig gedart.  Darten is een favoriete sport binnen deze doelgroep. Het dartniveau van deze avond was daarom best wisselend. Leden van de dartvereniging Darts’88 leerden de aanwezigen hoe een pijltje gegooid moet worden. Voor sommigen een eitje voor anderen nog best moeilijk. Belangrijk deze avond was het sociale aspect. Samen deelnemen aan deze maatschappij, samen gezelligheid maken, samen sporten en daarbij van elkaar leren. En dat is gelukt. Er werd zelfs al gesproken over een dartprokkel voor volgend jaar.

Prokkel

Ieder jaar in de eerste week van juni, vindt er een landelijke Prokkelweek plaats. In deze week is het de bedoeling dat mensen met en zonder beperking, zoveel mogelijk met elkaar in contact komen. Dit wordt gedaan door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals de dartprokkel.

De LFB is een van de grondleggers van Prokkel, daarom is de LFB ieder jaar weer actief om een activiteit te organiseren. Ook lopen de ervaringsdeskundigen vanuit de LFB Prokkelstages. Dit jaar hebben drie ervaringsdeskundigen hun stagegelopen bij het VWS in Den Haag.